+36 30 555-1199 hello@treningegyetem.hu

Tréning­Egyetem

Küldetésünk: Cégek/szervezetek munkatársainak
munkaköri készségfejlesztése tréningekkel + tanácsadás + coaching + konferenciák és workshopok szervezése

HOGYAN? A SIKER ÚTJA

Az állandó változások, a folyamatos átmenetiség, a bizonytalanság, a mindennek mindennel való összefüggése, a többértelműség, alkalmazkodást kíván tőlünk is. Új tudás, új készségek megszerzése napi szükségszerűség.

Minden céget és szervezetet a benne dolgozó munkatársak tesznek élővé, megfoghatóvá, a külvilág számára láthatóvá és sikeressé. Emiatt fontos, hogy a maga pozíciójában, a hierarchiában elfoglalt helye szerint, mindenki rendelkezzen naprakész releváns tudással, és rendelkezzen azokkal a készségekkel, szemlélettel, gondolkodásmóddal is, amelyek e tudás alkalmazásában sikeressé teszik.

A TréningEgyetem küldetése a szakmai és karrier célok eléréséhez szükséges célirányos, személyre szabott készségfejlesztés. Ez teszi lehetővé, hogy a programok résztvevői sikeresek legyenek munkájukban és magánéletükben egyaránt.

Fentiek mellett célunk az is, hogy javítsuk a különböző cégek és szervezetek működési színvonalának minőségét és nyereségtermelő képességét a bennük dolgozó munkatársak tudás- és készségfejlesztésén keresztül, s hogy maradéktalanul kielégítsük a szervezetek, cégek, vállalatok, vállalkozások valamint vezetők és munkatársak ilyen irányú igényeit.

A soft skillek teljesítményben, sikeres munkavégzésben, sikerben betöltött szerepéről különböző felmérések készültek. Ezek a vizsgálatok 60-85 % közé teszik a soft skillek személyes hatékonyságban betöltött szerepét a megfelelő hard skillek megléte mellett, a betöltött munkakörtől függően.

Az élethosszig tartó tanulás jegyében történt különböző kutatások azt mutatják, hogy a puha készségek, a soft skillek megléte egy olyan többlet, ami versenyelőnyt jelent az élet minden területén (munkavégzés, karrier, magánélet).

A TréningEgyetem társadalmi felelősséget vállal a magas minőségű képzési színvonalért, valamint a naprakész kutatómunkán alapuló programokért, ezzel szolgálva a képzési programjait igénybevevők eredményes működését.

Valamennyi programunk közös jellemzője a magas szellemi érték tartalom, a kiemelkedő hatékonyságú tudásátadási módszertan, az innovatív és kreatív készségfejlesztés.

A TréningEgyetem a Soft Skillek fejlesztésének szakértője.

A Soft Skill profit termelő erőforrás, a szervezetek, cégek, vállalatok, vállalkozások valamint vezetők és munkatársak számára.

A személyiség a Soft Skillek fejlesztése által nyílik ki, s válik hatékonnyá és sikeressé.

A TréningEgyetem hozzáférést biztosít a különböző Soft Skill fejlesztési lehetőségekhez, amelyek lehetővé teszik a résztvevők, illetve az őket delegáló cégek, vállalkozások, vállalatok, szervezetek számára a szakmai-karrier-magánéleti céljaik eléréséhez szükséges ismeretek és készségek fejlesztését.

🙦

Tréningjeink   Blog  Kapcsolat